Glasobelisken rustas upp och får ny belysning

Närbild på glasobeliskens prismor.
Glasobelisken

Öhrströms pinne, Kristallvertikalaccent, glasobelisken – kärt barn har många namn. Efter drygt 40 år är det nu är det dags att renovera konstverket i Sergelfontänens mitt.

Den 13 april tog trafiknämnden beslut om att glasobelisken, eller ”Kristall, vertikal accent i glas och stål” som den egentligen heter, ska renoveras. Rostskyddet på den stålkonstruktion som bär upp konstverket är uttjänt och ett nytt rostskydd är därför nödvändigt.

– Flera utredningar har gjorts av glasobeliskens stålkonstruktion och man har även gjort punktinsatser mot de rostangrepp som konstaterats. En mer omfattande upprustning behövs nu för att stålkonstruktionen ska kunna stå kvar en längre tid, säger Anders Hellström, projektledare för renoveringen av glasobelisken, på trafikkontoret (Stockholms stad).

Glasobeliskens 60000 glasprismor tas ned

För att komma åt och kunna renovera stålstommen behöver både glasobeliskens belysning och 60 000 glasprismorna demonteras. Prismorna tas dock inte ned ett och ett, utan i de cirka 600 stålkassetter som de är staplade i.

Ny belysning ger färg åt Stockholms city

Även glasobeliskens belysning har tjänat ut sin roll. Det är därför inte lönt att återmontera den nuvarande belysningen efter att stålstommen rustats upp, istället kommer den att få ny belysning med den senaste teknik som finns på marknaden när det är dags för installation, förmodligen led-teknik. Under våren 2015 startar tester med provbelysning för att komma fram vilken utrustning som är bäst lämpad.

– Provbelysningen ska visa vilka möjligheter som finns för att byta ut nuvarande metallhalogenteknik mot led-teknik. Vår förhoppning är också att det ska bli lättare att färgsätta glasobelisken i framtiden, berättar Anders Hellström.

Samordnas med renoveringen av Sergels torg

Renoveringen av glasobelisken påbörjas hösten 2016 och samordnas med renoveringen av Sergels torg och omgivande gator. Arbetet beräknas bli klart under sommaren 2017. Då kan Edvin Öhrströms konstverk lysa med full kraft som det landmärke det är i Stockholms hjärta.

Läs mer om renoveringen av Sergels torg

Uppdaterad