dcsimg

Nu påbörjas arbeten för nya hus

Under våren 2015 påbörjas arbetet med nya bostäder längs Thunbergsgatan och Sparrmansvägen. Arbeten med ledningsomläggning pågår.

På platsen för den tidigare bensinmacken och längs Thunbergsgatan kommer grundarbeten för ny bebyggelse att ta fart under våren. En ledningsomläggning vid Finn Malmgrens väg genomförs vilket påverkar framkomligheten i området.

Bland annat har den tidigare trappan mellan Thunbergsgatan och korsningen Sparrmansvägen/Finn Malmgrens väg stängts av och gående hänvisas till trappan längre norrut mot Olaus Magnus väg.

Arbete med ledningsflytten planeras bli klart till mitten av juli. I oktober planeras sprängningar för husgrunderna för rad- och kedjehusen att starta.

Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen planeras vara klar till hösten 2017.Gående, cyklande och trafikanter kommer hänvisas på plats via byggskyltar för att välja rätt väg genom området.

Läs mer om Hydrografen

Uppdaterad