Vad händer med Katarinahissen?

 Katarinahissen renoveras
Lisa Sarban från Stadsmuseet intervjuas. Foto Lars Ericsson.

För nästan exakt ett år sedan, i maj 2014, påbörjades renoveringen av Katarinahissen. Den nästan 80-åriga konstruktionen var i bättre skick än väntat men hissen är långt ifrån färdig. Grundläggningen ska förstärkas och hissmaskineriet bytas ut. Tidigast 2019 planeras den att kunna återinvigas.

Katarinahissen har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett byggnadsverk som många stockholmare har ett känslomässigt band till. Målet vid renoveringen var att bevara den befintliga stommen och ytskiktet så långt som möjligt.

Renoveringen gick bättre än förväntat

Innan arbetena drog igång gjordes kontroller på stålet i konstruktionen. Kvalitén visade sig vara bättre än vad man trott. Det innebar att stålkonstruktionen som omger hissen bara behövde rengöras och målas om. Eftersom det gamla rostskyddet innehöll blymönja, som är giftigt, hetvattentvättades den. För att undvika läckage samlade man upp vattnet nere i hissgropen där det sedan sögs upp. Renoveringen skedde i flera steg för att säkerställa och tillgodose flera punkter. Bland annat har man i samarbete med Stadsmuseet tagit fram nytt glas till hisstoppen, som både uppfyller klimatkrav och följer det ursprungliga utseendet.

Stadsmuseets uppdrag i renoveringen

Hissen, som är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta är en viktig del av vårt kulturarv. På uppdrag av projekt Slussen har Stadsmuseet därför följt renoveringen för att bevaka att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Detta innebär att man under renoveringen behövde ta hänsyn till skyddsbestämmelse i detaljplan, vilket kan formuleras på följande sätt:

Stadsmuseet har exempelvis varit involverad i ta fram rätt kulör på stålkonstruktionen. Eftersom Katarinahissen har blivit målad ett flertal gånger genom åren var det svårt att hitta en korrekt ursprunglig färg, till slut föll valet på en gråblå ton eftersom den ursprungliga hisskorgen var blå. Hisstoppen har man försökt skala av så mycket som möjligt så att den ska bli synlig, som den var ursprungligen.

När Katarinahissen till slut blir färdig, runt 2019, kommer den att klara många år till. Då är hissen inte bara att vara ett viktigt inslag i stadsbilden utan kommer också att kunna användas till det den är tänkt, att hjälpa människor till och från Söders höjder.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad