Byggstart 2016 för nya Slussen

Byggstart Slussen

Den styrande majoriteten i Stadshuset är nu överens om byggstart 2016. Igår, torsdag den 11 juni, tog Exploateringsnämnden det reviderade genomförandebeslutet vilket innebär att vi är ett stort steg närmare. Några få beslut kvarstår, men redan nu kan den politiska majoriteten gå ut med budskapet, att nu är det "full gas".

Rapporten från expertgruppen överlämnades den 2 februari till kommunstyrelsen. Sedan dess har projektet arbetat med att få ett reviderat, uppdaterat, genomförandebeslut. Detta har resulterat i ett tjänsteutlåtande där projektet har presenterat nödvändiga förändringar. Igår, den 11 juni, godkände Exploateringsnämnden förslaget till reviderat genomförandebeslut och under hösten förankras även beslutet i Kommunfullmäktige.

– Det är naturligtvis glädjande att få ett klart besked! Vi kan nu planera och förbereda för en byggstart nästa sommar. Det är ett formellt beslut kvar som måste tas i enlighet med expertgruppens rekommendationer och vi väntar även på domen i Högsta Domstolen gällande miljödomen vi har lämnat in. Såklart kommer vi inte göra något oåterkalleligt förrän vi har alla formella beslut på plats. Men det ser ljust ut! Säger Eva Rosman, kommunikationsstrateg på projekt Slussen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad