Många besökte dialogpaviljongen i Farsta

Många boende i Farsta besökte dialogpaviljongen för att ta del av programförslaget för Tyngdpunkt Farsta i förra veckan. - Det har varit både nyttigt och roligt att prata om programmet med Farstaborna, säger Christian Bleckman, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Programförslaget för Tyngdpunkt Farsta är på samråd mellan 20 maj och 7 september och nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. För att nå ut brett till många boende presenterades förslaget i dialogpaviljongen i samband med Farsta mat- och kulturfestival i Farsta centrum förra veckan.

Det var tre innehållsrika dagar med många möten i dialogpaviljongen. Programförslaget visades som en 3D-modell i visualiseringsbordet och projektmedlemmarna berättade om bakgrunden till projektet och diskuterade med besökarna om hur Farsta kan växa i framtiden.

Christian Bleckman, stadsplanerare i programarbetet Tyngdpunkt Farsta, tyckte att det var mycket givande att möta boende i Farsta.

- Vi har också lärt oss en hel del, bland annat från människor som har bott i stadsdelen sedan Farsta centrum invigdes år 1960, fortsätter Christian.

Om programmet Programförslaget konkretiserar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8000 bostäder. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur.

Vad händer nu? Fram till den 7 september finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Läs mer om projektet här

Uppdaterad