Stort engagemang för Kärrtorps torg

Staden planerar nya bostäder i Kärrtorps centrum. Samtidigt rustar vi upp och förbättrar torget. Den 18-19 maj bjöd vi in Kärrtorpsborna till dialog om torget. Många tog chansen att tycka till och lämna förslag. Mer grönska, fler sittplatser och fler aktiviteter på torget stod högt upp på mångas önskelistor.

Dialogen om torget är en del i samrådet om detaljplanen för Kärrtorps centrum. Förutom torgupprustningen innehåller planen förslag om 160 nya bostäder på tre platser i centrum och förbättringar av busstorget. Under dialogen lämnade närmare 150 Kärrtorpsbor in förslag och idéer om torget via en enkät som delades ut på plats.

- Torget är Kärrtorps hjärta och det finns ett stort engagemang hos Kärrtorpsborna. Det vill vi ta tillvara, säger Ewa Wåhlin, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Det som Kärrtorpsborna uppskattar mest med torget idag är enligt enkätsvaren de stora, öppna ytorna och den trevliga 50-talskänslan. Däremot tycker en del att torget är trist med för lite liv och rörelse. De flesta stannar inte på torget utan passerar snabbt på väg från tunnelbanan eller till butiken. Det fungerar inte som någon riktig mötesplats.

Gemensamt för de allra flesta som har svarat på enkäten är att de önskar fler sittplatser: bänkar runt träden, grupper med bänkar och bord samt soffor vid fontänen. Väldigt många vill ha mer grönska på torget: blomplanteringar, gräs och buskar. Lite fler mysiga caféer, gärna med uteservering, och fler trevliga butiker önskas också.

För att göra torget mer levande och utnyttja ytorna bättre föreslår många torghandel, en scen för t.ex. musikföreställningar, food trucks m.m. Upprustningen av torget måste dock ske varsamt, anser många, så att 50-talskänslan bevaras.

- Vi har fått in många, varierande och roliga förslag. Vi går igenom dem just nu och i augusti kommer något eller några förslag att testas tillfälligt på torget, säger Ewa Wåhlin.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad