dcsimg

Välkommen på öppet hus om skola och bostäder vid fd Hägerstens brandstation 25 augusti 2015

Den 8 juli startar samråd om förslag till detaljplan för en skola för cirka 900 elever inom Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1, samt två bostadshus med cirka 55 lägenheter inom del av Midsommarkransen 1:1.

Fotomontage över ny skolbebyggelse sett från korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen.
Illustration Nivå Landskapsarkitektur AB och Tengbom

Öppet hus kommer att hållas tisdagen den 25 augusti 2015 klockan 17-19 i den för detta brandstationens idrottshall, Bäckvägen 1 i Midsommarkransen. Guidade promenader i planområdet genomförs klockan 17.30 samt klockan 18.15. Varje promenad tar ca 20 minuter. Samling sker på innergården.

På bilden ovan ses hur vagnhallen fortsatt utgör fondbyggnad för Tellusborgsvägen. Till höger ses de nya bostadshusen. Illustration Nivå Landskapsarkitektur AB, Tengbom och AIX Arkitekter AB

I fd Hägerstens brandstation föreslås vagnhallen att bevaras medan resterande byggnader rivs. De tillfälliga förskolepaviljongerna i Enbacken rivs, liksom den öppna förskolan. Förskoleverksamheterna ersätts på andra platser i området.

Planen syftar också till att förbättra gåendes och cyklisters rörelse mellan Aspudden och Midsommarkransen, samt mellan parkerna Svandammsparken, Ekbacken och Julikullen. Den ska även skapa förutsättningar för samnyttjande mellan skolgård och park samt förbättra trafikmiljön och trafiksäkerheten i området.

Fotomontage sett från Höstgatan parkentré som visar den nya parkvägen genom parken och hur parken och skolgårdens gräns föreslås utformas. Till höger ses den nya skolbyggnaden. Illustration Nivå Landskapsarkitektur AB och Tengbom

Planförslaget visas under tiden 8 juli – 13 september 2015 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Planförslaget visas även i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltningslokaler på Telefonvägen 30, Telefonplan, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 13 september 2015 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet
Box 8314104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer och gärna även namn och adress.

Uppdaterad