Markanvisning för 200 hyresrätter i Södra Värtan

Illustration: Exploateringskontoret

Den första markanvisningen i Södra Värtan går till Wallfasts dotterbolag Wallhull AB. Markanvisningen omfattar 200 hyresrätter och en förskola. Beslutet att anvisa mark togs i exploateringsnämnden 20 augusti.

Den första markanvisningen i Södra Värtan går till Wallfasts dotterbolag Wallhull AB och markerar att utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden går in i en ny fas. Markanvisningen omfattar 200 hyresrätter och en förskola. Beslutet att anvisa mark togs i exploateringsnämnden 20 augusti.

Wallfast förvaltar strax under 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet och bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning. I markanvisningstävlingen om plusenergihuset i etapp Brofästet, Hjorthagen, placerade man sig på andra plats av 16 inskickade förslag. Bolaget har sedan tidigare en markanvisning för kontor i Södra Värtan och genom att samma aktör får utveckla bostäder intill kontorsbebyggelsen ges möjlighet till effektiva energisystem och samnyttjande av parkering. Dessutom ges en garant för att bebyggelsen utformas så att kontorsdelen skärmar av bostäderna från buller från fartyg i Frihamnen.

Senare under 2015 arrangeras en markanvisningstävling för att fördela de övriga 650 bostadsrätter i Södra Värtans första etapp, till ett tiotal byggherrar. Staden kommer bjuda in de som önskar markanvisning i Södra Värtan att genom referensprojekt visa hur de tar sig an Norra Djurgårdsstadens ambitioner och strategier för hållbar stadsutveckling. Urvalsprocessen bygger på ambitionsnivå och kvalitet.

Mer information om markanvisningstävlingen här

Mer om Södra Värtahamnen

Uppdaterad