Cykelbanan flyttas och hastigheten sänks på Norra stationsgatan

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Cykelbanan längs Norra stationsgatan kommer att flyttas från den norra sidan av gatan till den södra sidan och kommer framöver att vara dubbelriktad. Dessutom kommer hastigheten på vägen att sänkas.

Detta ska öka säkerheten för alla trafikanter. Arbetet med att flytta cykelbanan kommer att pågå under hela veckan. För att öka säkerheten för cyklisterna i området kommer cykelbanan även att avgränsas med barriärelement mot biltrafiken. Samtidigt sänks hastigheten för bilister på Norra stationsgatan till 30 km/h.

Ökad säkerhet och bättre logistik

Det finns flera anledningar för flytten enligt Ulf Jansson, projektledare Stockholms stad.

- Framförallt handlar det om utökad säkerhet och förbättrad framkomlighet för de många cyklister som dagligen kör längs Norra stationsgatan, säger Jansson. Sedan handlar det även om att förbättra logistiken och tillgång till byggarbetsplatserna vid sidan av gatan. Utöver flytten av cykelbanan kommer även Dalagatan och Hälsingegatan stängas av mot Norra stationsgatan.

Tillfarten till lokalgatan till Hemköp vid Torsplan kommer att vara kvar som tidigare.

Klart i slutet av september

Den nya dubbelriktade cykelbanan förväntas vara klar och i drift i slutet av vecka 39, dvs. runt den 25 september.

- Vi börjar med att måla cykelbanan, berättar Ulf Jansson. Därefter kommer barriärelement att sättas upp.

Uppdaterad