Nu återupptas rivningen av Kolingsborg

Kolingsborg
Fotograf: Jenny Simonson

Sommaren 2016 startar de stora arbetena med Slussens ombyggnad. För att Slussen ska vara framkomlig under byggtiden behöver projektet redan nu göra förberedelser. Där Kolingsborg står idag ska en tillfällig bro hantera trafik över Slussen till Gamla Stan.

Söndagen den 27 september avslutades det konstprojekt som genomförts på fasaden av Södre torn, eller Kolingsborg som det också kallas. Då återupptar projekt Slussen den pågående rivningen av byggnaden.

Rivningen görs i etapper. Den inre rivningen återupptas den 1 oktober. Ungefär samtidigt kommer man att börja frigöra taket. När det är klart, efter några veckor, påbörjas rivningen av ytterväggarna. Allt material sorteras på plats och placeras i containrar som kontinuerligt fraktas till specifika återvinningstationer.

Hela arbetet kommer att ta lång tid och beräknas vara klar i januari 2016. Det beror på att rivningen sker på en central och trång plats. Alltför stora maskiner kan inte användas och därför sker rivningen i olika avsnitt. På så sätt kan rivningsmassorna också lättare hanteras utan alltför omfattande avspärrningar vid platsen. Buller under rivningen är oundvikligt, men entreprenören arbetar för att begränsa störningarna.

Den 1 oktober påbörjas också ett arbete på Katarinavägen där projekt Slussen förbereder en vändplats för buss- och biltrafik under byggtiden. Detta arbete beräknas vara klart i november 2015.

Slussen ligger i hjärtat av Stockholm och är Sveriges näst största kollektivtrafikknutpunkt. Det kommer att märkas när Slussen byggs om. Men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera för alla som bor, arbetar eller rör sig i området under byggtiden.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad