dcsimg

Slussen har fått klartecken, nu kan vi bygga!

I måndags kväll, den 28 september, tog kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen. Beslutet innebär att fullmäktige har godkänt kostnaden på 12,1 miljarder kronor. Den ökade kostnaden beror bland annat på att projektets omfattning har ökat, att tidsförskjutningar har skett och att riskreserven har utökats.

Närmast kommer nu byggnaden Södre torn, Kolingsborg, att rivas för att ge plats åt en tillfällig brokonstruktion. Samtidigt påbörjas också arbetet med en vändplats för buss- och biltrafik på Katarinavägen.

Slussens omvandling är viktig för både Stockholm och Mälarregionen. Den nuvarande anläggningen är i så dåligt skick att den måste rivas. I samband med det kan platsen anpassas till vår tids förutsättningar. I och med ombyggnaden av Slussen tryggas även dricksvattnet för två miljoner människor i Mälardalen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad