Slussen klimatanpassas - skapar intresse i Sverige och Europa

Slussen klimatanpassas

I Sverige är intresset stort för arbetet med nya anläggningen i Slussen och hur den ska möta det nya klimatet. Mälaren är för närvarande utsatt för översvämningsrisker och detta kommer att öka med klimatförändringarna.

Nyligen hölls ett av Sveriges största event för hållbar stadsutveckling där Monica Granberg från projekt Slussen deltog och presenterade arbetet med den nya anläggningen. Arrangörerna Boverket ville visa upp projektets arbete för att klimatanpassa anläggningen och ta höjd för den ökade medelhavsnivån. Seminariet var välbesökt och det ställdes många nyfikna frågor. Boverket är förvaltningsmyndighet som arbetar för samhällsplanering, byggande och boende. De arbetar bland annat med frågor inom bebyggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering och byggande.

Ombyggnaden av Slussen har även lyfts upp som exempel i Europa. EU Mayors Adapt inrättades 2014 av EU-kommissionen för att engagera städerna att arbeta mer fokuserat för att anpassa sig till klimatförändringarna. Syftet med initiativet är även att skapa mer diskussioner kring klimatfrågor. Stockholms stad gick med i initiativet 2014 och några mål med EU Mayors Adapt är att skapa möjlighet till informationsutbyte, stötta varandra och ta fram konkreta åtgärder mot klimatförändringarna.

Nu när hela Slussen byggs om är det viktigt att anpassa den nya anläggningen både till dagens höga översvämningsrisker och de risker som ett förändrat klimat innebär. Möjligheten att tappa ut mer vatten från Mälaren ökar. En ny reglering av Mälaren förhindrar översvämningar, minskar risken för att saltvatten kommer in i sjön och innebär också nytta för naturmiljön runt Mälaren. Ytterligare effekter kommer också att vara till nytta för sjöns ekosystem.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad