Synpunkter från samrådet för Tyngdpunkt Farsta sammanställs

Visionsbild (COBE)

Samrådsperioden för Tyngdpunkt Farsta är nu avslutad. Ett stort antal synpunkter har kommit in och som nu håller på att sammanställas. Under perioden 20 maj – 7 september pågick samråd för programmet Tyngdpunkt Farsta. Då var det öppet för alla att tycka till om programförslaget

Nu arbetar staden med att sammanställa alla synpunkter och bedöma om eventuella bearbetningar av programförslaget ska göras. Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden i ett så kallat ställningstagande avgör inriktningen för förslaget.

Därefter forsätter arbetet med att ta fram detaljplaner utifrån programmets inriktning.

Redovisning av samråd och ställningstagande kan tas upp i stadsbyggnadsnämnden tidigast i december 2015.

Uppdaterad