Fler hyresbostäder i Hagastaden

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

AB Familjebostäder föreslås få en markanvisning i Hagastaden att bygga ett bostadshus med 150 lägenheter i kvarteret Algoritmen i hörnet Norra stationsgatan-Dalagatan. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara hösten 2020.

Förutom bostäder kommer huset också inrymma förskolor och gruppbostad, liksom lokaler och butiker i bottenvåningen.

- Vi är glada över möjligheten att planera vidare för allmännyttiga hyresrätter i Hagastaden som ju är ett av stadens stora stadsutvecklingsområden. Vid sidan av de cirka 150 hyresrätter ska vi även planera för två förskolor och en gruppbostad, säger Anja Norman som är enhetschef för projektutveckling på Familjebostäder.

Kvarteret Algoritmen är den sjätte markanvisningen för bostäder längs Norra stationsgatan. I Hagastaden har hittills ett nittiotal hyresrätter och 1340 bostadsrätter markanvisats. Totalt räknar Stockholms stad med att bygga 3000 lägenheter i Hagastaden. Lika många planerar Solna stad bygga på solnasidan.

- I stadens mål står att det är önskvärt att blanda upplåtelseformer och därför är vi ur ett stadsbyggnadsperspektiv positiva till att vi kan utöka mängden hyresrätter i området, säger projektchef Gunilla Wesström, Exploateringskontoret.

Beslutet kommer att fattas formellt på exploateringsnämndens sammanträde den 15 oktober. Hagastaden är ett nytt stadsutvecklingsområde där staden genom att överdäcka E4/E20 och Värtabanan ger plats för 3000 nya bostäder och 14000 nya arbetsplatser i Stockholm. På så sätt kan Stockholm och Solna växa ihop.

Totalt blir det 6000 bostäder och 50 000 arbetsplatser i båda städerna.

Skissen för utskrift

Fler bostäder i Hagastaden A4

Fler bostäder i Hagastaden A3

Uppdaterad