Norrtull är redo för omdaning – välkommen på öppet hus

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Stockholms stad planerar för nästa område inom Hagastaden, kring Norrtull. Ett programförslag finns framme för östra delen av Hagastaden och programsamråd pågår fram till den 20 november. Välkommen på öppet hus den 4 november.

Kom och träffa oss i Rödabergsskolan den 4 november mellan 17:30 och 20:00 då vi håller ett samrådsmöte i form av ett öppet hus. Där träffar du sakkunniga som svarar på dina frågor om förslaget utifrån vilket ämnesområde du är intresserad av; bebyggelsen, trafiken, miljökonsekvenser och Nationalstadsparken.

Vill du ha mer allmän information om Hagastaden går det också bra. Stockholms läns landsting deltar för den som vill veta mer om den nya gula tunnelbanelinjen.

Välkommen på öppet hus om Östra Hagastaden När: 4 november 17:30 - 20:00 Var: Rödabergsskolan, Upplandsgatan 100

Mer information: Programförslaget för Stockholm hittar du också i plan- och byggtjänsten här

En tidigare artikel om programarbetet vid Norrtull hittar du här

Infofolder

Tidplan för Norrtull: Programsamråd 28 september-20 november, 2015 Godkännande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 1, 2016 Plansamråd kvartal 1, 2017 Granskning kvartal 1, 2018 Godkännande stadsbyggnadsnämnden kvartal 2, 2018 Antagande i Kommunfullmäktige kvartal 2, 2018 Gatu- och ledningsarbeten, flytt av Uppsalavägen 2019 Planerad byggstart för kvarteren 2021

Uppdaterad