Välbesökt samråd för Hagastaden

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Torsdagen den 4 november var det dags för samrådsmöte för nästa del av Hagastaden, den östra kring Norrtull. 150 personer dök upp för att få veta mer om programmets olika ämnen; trafiken, bebyggelsestrukturen och park- och miljöfrågor. Dessutom fanns en fysisk modell och den digitala 3D-skärmen på plats och rönte stort intresse. Idrott och skola står högt på önskelistan.

Dessutom fanns en övergripande station med allmän information kring projektet och där också FUT, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, svarade på frågor kring gula linjen. Även Solna stad hade sin planhandläggare på plats då området sträcker sig över båda städerna. Stockholm och Solna samordnar därför sin planering. - Det var väldigt stort intresse och många frågor vilket är jätteroligt, säger Magnus Bäckström, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret. En eventuell idrottshall och skola är väldigt efterfrågat i det här området märker vi. De medhavda synpunktslapparna hade strykande åtgång. - Det kom in ett sextiotal synpunkter nu direkt på mötet och det blir säkert ännu fler innan samrådsperioden är över den 20 november. Då sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse, säger Magnus Bäckström.

FAKTA:

Ett program är en översiktlig fas i planeringsprocessen som ibland äger rum innan detaljplanearbetet. Syftet är att ge staden en inriktning och vägledning i det fortsatta arbetet. Ett program är inte juridiskt bindande.

Uppdaterad