Uppföljning av hållbarhetskrav 2015

Varje år sammanställs uppföljningen av de hållbarhetskrav som ställs på byggherrarna i Norra Djurgårdsstaden i en rapport. Här presenteras resultat för projekterade och till viss del uppmätta värden för 2015.

Stockholms stad tog beslut 2009 om att Norra Djurgårdsstaden ska bli en hållbar stadsdel och en internationell förebild för hållbart stadsbyggande. Hittills är cirka 4 000 bostäder markanvisade fördelat på drygt 40 byggbolag. Totalt kommer minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser att byggas fram till 2030.

Hållbarhetskrav finns med redan i markanvisningen och är grundläggande för planeringen. Att ställa krav är viktigt för att visa ambitionsnivån men att följa upp dem är lika viktigt för att uppnå önskade resultat. Därför har staden skapat en organisation och systematik för uppföljning från tidigt skede till drifttagen byggnad.

När projektet nu har kommit en bit på väg börjar staden få in allt mer resultat som visar hur det går för markanvisade bolag att uppfylla hållbarhetskraven. I denna uppföljningsrapport presenteras resultat för projekterade och till viss del uppmätta värden.

Ladda ner: Uppföljning av hållbarhetskrav för byggherrar 2015 (pdf)

Uppdaterad