Gävlegatan stängs för genomfart vid Torsplan

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Natten mellan den 21 och 22 januari stängs Gävlegatan av för genomfart i höjd med Torsplan, detta för att bygget med Innovationen ska kunna fortgå. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade på Gävlegatan flyttas längre upp på gatan.

Nu har bygget av Innovationen inletts och i samband med detta kommer Gävlegatan stängas för genomfart till Norra Stationsgatan, det kommer fortfarande att gå att passera med cykel och moped via cykelbanorna mot Norra Stationsgatan och Torsgatan. Biltrafik som vill passera från Gävlegatan till Norra Stationsgatan hänvisas att köra via Vanadisplan.

De tre parkeringsplatser för rörelsehindrade som finns på Gävlegatan flyttas 12 meter längre upp på Gävlegatan från nuvarande placering för att ge utrymme åt en vändplan.

Avstängningen kommer att gälla från den 22 januari fram tills att Innovationen står färdig, preliminärt till mitten av 2018.

Uppdaterad