Byggstart för Innovationen

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Nu startar bygget av Innovationen, det första av de två bostadshusen som är Norra Tornen och som ska byggas på Torsplan. Byggtiden beräknas till två år och i det första skedet görs markarbeten.

Norra Tornen byggs av fastighetsbolaget Oscar Properties och består av två fastigheter, Innovationen och Helix. Helix kommer bli cirka 115 meter högt och Innovationen cirka 121 meter högt. Husen kommer innehålla bostadsrätter samt kommersiella lokaler för exempelvis butiker och gym i gatuplan.

Inledningsvis kommer man att schakta sig ner ungefär två meter för att sätta en stödkonstruktion för att förhindra jordmassorna att rasa, en så kallad spont, för att sedan fortsätta med att bygga grunden till huset. Transporter av grus och sten från detta kommer att köras ut via Norra Stationsgatan och Norrtull och via Solnavägen. Enligt de bedömningar som finns idag kommer det inte att ske några sprängningar under arbetet med schaktningen, däremot kommer man att borra sig ner i berget för att förankra huset. Den ordinarie arbetstiden är 07.00 – 19.00 och man ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser, du hittar dessa på www.naturvardsverket.se. Man kommer även att kontrollera kringliggande fastigheter innan och efter arbetet för att upptäcka eventuella sprickbildningar som kan uppstå i samband med bygget.

Oscar Properties och Stockholms stad kommer under projektets gång återkommande informera boende i området om vad som händer i projektet.

Fakta bygglov:

Oscar Properties har fått bygglov för det första huset, Innovationen, av Stockholms stads Stadsbyggnadskontor. Detta överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena som inkommit. Detta beslut har i sin tur blivit överklagat till Mark- och Miljödomstolen som nu ska ta ställning till överklagandena. Oscar Properties har rätt till att påbörja bygget av husen även under överklagansperioden, men ska återställa marken i det fall att bygglovet blir indraget.

Har du frågor kring detta?

Vänd dig till:
Oscar Properties
Peter Kjellgren pk@oscarproperties.se, 070-141 39 98 eller

Stockholms stad

Anna Näslund anna.naslund@extern.stockholm.se, 08-508 264 22

Uppdaterad