Byggstart för Hagastadens första hyresrätter

Måndagen den 21 mars var finansborgarrådet Karin Wanngård på plats i Hagastaden för att uppmärksamma att bygget av de första hyresrätterna i området nu har påbörjats.

Det är byggföretaget och fastighetsförvaltaren Einar Mattsson som bygger huset vars ena huskropp kommer att innehålla ca 125 hyresrätter. I samband med byggstarten fanns Karin Wanngård på plats och satte sitt handavtryck i en betongplatta som sedan kommer att byggas in i fastigheten.

Hyresrätterna ska ligga i kvarteret Analysen där det kommer att byggas ca 125 hyresrätter och ca 134 bostadsrätter.

– Som Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder är vi väldigt glada över att få vara med och utveckla hyresrätter även i den nya stadsdelen Hagastaden. Totalt utvecklar vi ca 550 bostäder i området, det vill säga nästan 10 % av bostäderna. Målet är att till 2024 få fram 4000 nya bostäder i regionen, säger Per Jutner, VD Einar Mattsson Projekt AB.

Inflyttning i kvarteret Analysen planeras under hösten 2019. Det finns i dagsläget en ytterligare markanvisning för hyresrätter i Hagastaden. Där planerar Familjebostäder att bygga ca 150 lägenheter i kvarteret Algoritmen.

Uppdaterad