Åtta av tio närboende är positiva till Hagastaden

Den positiva inställningen till Hagastaden har ökat sedan 2013, trots att också oron för stadsbyggnadsprojektet ökat något, från 8 till 17 %. Det visar en ny undersökning som Stockholms stad gjort. Man är nöjd med att det byggs bostäder, att Stockholm växer och att staden överdäckar vägar och järnväg så att Stockholm och Solna kan växa ihop. Undersökningen genomförs av staden vartannat år.

Ännu positivare attityd

Attitydundersökningen gjordes i mars genom att 500 boende i projektets närområde i Vasastan och Solna blev uppringda och tillfrågade om vad de tycker om projektet och informationen runt det. Hela 91 % kände till projektet och 79%, nästan åtta av tio, var positivt inställda, majoriteten till och med mycket positiva till Hagastaden. Det är en ökning från förra undersökningen som gjordes 2013. De ämnen som intresserar mest är arkitekturen, tidplaner och miljökonsekvenser medan finansiella frågor är mindre intressant.

– Att undersöka vad allmänheten tycker är ett viktigt instrument för oss att se om kommunikationen når fram och vad vi eventuellt behöver förbättra eller bli tydligare kring. Det är roligt att se att så många är i grunden positiva, samtidigt som vi är öppna med det som kan vara störande eller mindre positivt i samband med byggandet av Hagastaden, säger Anna Näslund som är kommunikationsansvarig för Hagastaden och beställare av undersökningen.

Ökad oro

På frågan om man är orolig över byggets konsekvenser svarar 83% nej och 17% ja, vilket innebär en ökad oro med 9 procentenheter. Oron uttrycks som farhågor kring att det blir trångt med alla nyinflyttade, att trafiksituationen riskerar bli dålig och buller t ex. Hela undersökningen kan du läsa här.

Hagastaden kommer stå klart år 2025 och innehåller 6000 nya bostäder i Stockholm och Solna samt 50 000 arbetsplatser.

Uppdaterad