dcsimg

Den gamla hudboden i Slakthusområdet blir restaurang

Nu har fastighetsnämnden i Stockholms stad beslutat att en av de äldre K-märkta industribyggnaderna det gamla tarmrenseriet i Slakthusområdet ska byggas om till restaurang.

Byggnaden har inte varit i uthyrningsbart skick på 10 år. Efter ombyggnaden kommer den planerade restaurangen ha plats för 250 gäster med en inriktning mot helgrillat kött som ska påminna om vad Slakthusområdet var för 104 år sedan. I restaurangen byggs också ett mikrobryggeri. Även en intilliggande byggnad, den gamla hudboden, ska enligt plan omvandlas för kommersiell verksamhet med småskalig livsmedelsproduktion, butiker och servering.

Nya publika Slakthusområdet

Hudboden och tarmrenseriet ligger på Rökerigatan, en av de framtida huvudgatorna i det nya publika Slakthusområdet. I Slakthusområdet finns ett flertal K-märkta industribyggnader som kommer att få ändrat användningsområde, när hela Slakthusområdet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och kontor.

GrowSmarter

Utvecklingen sker inom ramen för GrowSmarter, ett EU-projekt som handlar om hur städer kan växa mer hållbart. Det innebär att flera innovativa lösningar ska prövas i utvecklingen av fastigheterna och att erfarenheterna sedan ska spridas i Sverige och till andra städer i Europa.

EU-projekt GrowSmarter

Läs mer om Slakthusområdet

Läs mer om Söderstaden

Uppdaterad