Ja till Nobel Center i kommunfullmäktige

Bild: David Chipperfield Architects

Igår kväll den 25 april röstade ledamöterna i kommunfullmäktige ja till att anta detaljplanen för Nobel Center.

Beslut fattades i två ärenden, ett för antagande av detaljplanen och ett för att godkänna stadens ekonomi i projektet (genomförandebeslut).

S, M och C röstade ja och bildade därmed majoritet med siffrorna 54-43.

Gårdagens beslut innebär att projektet nu fått klartecken att gå vidare till genomförande efter att besluten vunnit laga kraft.

Protokoll från mötet läggs upp på kommunfullmäktiges sammanträdessida.

Kommunfullmäktige sammanträde den 25 april 2016

Uppdaterad