Norra Tornen tillbaka till stadsbyggnadsnämnden

Mark- och miljödomstolen upphävde den 25 april stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglovet för fastigheten Innovationen, som tillsammans med fastigheten Helix utgör Norra Tornen. En ny bygglovsansökan är inlämnad och det påbörjade bygget kommer att fortsätta.

Mark- och miljödomstolen upphävde den 25 april stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglovet för fastigheten Innovationen, som tillsammans med fastigheten Helix utgör Norra Tornen. En ny bygglovsansökan är inlämnad och det påbörjade bygget kommer att fortsätta.

Bygglovet var överklagat av Luftfartsverket och en privatperson, där Luftfartsverket hävdade att tornen var för höga och riskerade att störa flygtrafiken. Domstolen konstaterar i sitt beslut att mindre detaljer som tekniska installationer på taket till det högre tornet, Innovationen, strider mot bestämmelserna i detaljplanen.

Byggherren Oscar Properties har lämnat in nya bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret, som ska granska om ändringarna stämmer med detaljplanen. Om så är fallet räknar stadsbyggnadskontoret med att bevilja nytt bygglov inom kort.

Tills vidare fortsätter bygglovet att gälla i avvaktan på att mark- och miljödomstolens dom eventuellt överklagas. Mark- och miljödomstolen valde i sitt beslut att inte inhibera det pågående byggarbetet av Innovationen, vilket innebär att det påbörjade arbetet tills vidare kommer att kunna fortsätta.

Uppdaterad