Nya skisser på klocktornet

Klocktornet, som var en del av stationsbyggnaden i Norra station, ska enligt planerna återuppbyggas vid ingången till den blivande Norra stationsparken i hörnet Hälsingegatan/Norra stationsgatan.

Just nu projekterar stadens projektorganisation hur klocktornet mer exakt ska byggas upp. Originalritningen finns kvar och det gamla teglet ligger lagrat i väntan på att byggas upp, men en del av fasaden kommer att få en ny utformning.

- Den del av tornet som var hopbyggd med stationshuset ska inte vara ett hål utan måste ju utformas på något sätt. Det är viktigt att markera vad som inte är det gamla utan nytillverkat, samtidigt som det nya och gamla estetiskt ska smälta ihop och få en fin gestaltning, säger projekteringsledare Stefan Lundberg, Stockholms stad.

Det löser man genom att använda ett specialtillverkat ljusgrått tegel av det äldre storformatet som täcker den tomma delen. Projekteringen av klocktornet ska vara klart i sommar men själva uppbyggnaden kan inte bli aktuell förrän Norra stationsparken kommit så långt i färdigställandet att det är tekniskt möjligt, någonstans 2018 eller 2019. Sedan överlämnas byggnaden till stadens fastighetskontor som har planer på att hyra ut det till någon som vill driva caféverksamhet i tornet, och det blir en levande del av det nya Hagastaden.

Ritande arkitekter är ON arkitekter.

Uppdaterad