dcsimg

Pågående arbeten under våren

Under april har nya sprängningsarbeten inletts på Bryggvägen och längs vattnet. Bryggvägen ska breddas inom arbetsområdet för att förenkla för byggtrafiken att tas sig fram under byggtiden.

Längs vattnet pågår arbetet att bygga den nya bryggpromenaden. Sprängningar genomförs normalt under normala arbetstider. Inga störande arbeten får ske mellan 22.00 och 07.00.

Två ekar i före detta Aromatics industriområde har angripits av svavelticka och därför tagits ner för att undvika ytterligare spridning till närliggande träd.

Läs mer om Bryggvägen

Uppdaterad