dcsimg

Nu börjar plansamrådet för bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen

Illustration av bussterminalen i Katarinaberget.
Samrådet pågick mellan den 31 maj och 12 juli. Detta innebär att det inte längre går att lämna in synpunkter.

Nu är arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en bussterminal i Katarinaberget klart och den 31 maj inleds samrådet kring detaljplanen. Det finns nu möjlighet för alla som påverkas av detaljplanen att komma med frågor och synpunkter, fram till den 12 juli.

Slussen är en av kollektivtrafiknätets största bytespunkter och dess betydelse kommer att öka ytterligare i framtiden i och med ett ökat antal resenärer, inte minst genom befolkningsökning i Stockholmsregionens östra delar.

Vid Slussen ligger bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna som idag försörjer de båda kommunerna med merparten av dess kollektivtrafik, och kopplar in till de centrala delarna av Stockholm. Nacka och Värmdö kommun är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden med en hög kollektivtrafikandel. Idag reser ca 78 % kollektivt i högtrafiktid mot innerstaden. Antalet påstigande i kollektivtrafiken från Nacka och Värmdö har ökat med ca 26 % mellan år 2003 och 2010.

Även många av de som åker kollektivtrafik från söderort passerar Slussen via både buss och tunnelbana. Eftersom denna länk trafikmässigt är högt belastad, är möjligheten att bygga nya bostäder och arbetsplatser i söderort beroende av hur man löser trafiken för Nacka Värmdö, och tvärtom.

Ta del av planförslaget

Förslaget på ny detaljplan finns att se i

  • Fyrkanten på Tekniska Nämndhuset på Flemminggatan 4
  • Projekt Slussens informationslokal på Stadsgården 8
  • Receptionen på Stadsdelsförvaltningen Södermalm på Medborgarplatsen 25Nederst på sidan finns länkar till respektive plats med information om öppettider.

Du hittar även information om detaljplanen på Stockholms stads hemsida.

Samrådet pågår mellan den 31 maj och 12 juli. Detta innebär att alla synpunkter ska vara inlämnade senast den 12 juli.

Öppet hus

I samband med samrådet anordnas ett samrådsmöte på Medborgarhuset vid Medborgarplatsen den 14 juni mellan klockan 16.00 och 20.00. Mötet kommer att vara i form av ett öppet hus där alla får möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och se planförslaget i sin helhet. Det finns även flera representanter från Stockholms stad på plats för att svara på frågor kring planförslaget och de utredningar som ligger till grund för förslaget.

Nederst på sidanhittar du Planförslaget som PDF och länkar till hemsidan Insyn där du hittar allt material kring detaljplaneförslaget.Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast den 12 juli 2016 inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontorRegistraturenBox 8314104 20 Stockholm

E-postadress:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ärendets diarienummer 2014-12434

Den som inte framfört synpunkter under samråd eller senast under granskningstiden, har inte rätt att senare överklaga om kommunen beslutar att anta planen. Inlämnade synpunkter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Frågor och Svar (PDF)

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad