Flera förändringar i framkomligheten under juni

Den 24 juni sker den stora trafikomläggningen i Slussen, då trafiken över Slussen flyttas över från den östra till den västra bron och Katarinavägen stängs av. Men innan den äger rum blir det ett antal andra förändringar som påverkar framkomligheten.

Här finns information om trafikomläggningen 24 juni.

Söderledstunneln blir lokalgata

Från och med den 18 juni försvinner möjligheten att byta fil i Söderledstunneln. Man kommer bara kunna köra tunneln mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan, och alltså inte kunna byta fil för att fortsätta mot Centralbron eller Johanneshovsbron, och vice versa.Detta görs för att ta bort den säkerhetsrisk som filbyten innebär, när det blir ökad busstrafik i tunneln.

Saltsjörampen stängs av

Den 17 juni stängs Saltsjörampen av för biltrafik, och därmed försvinner kopplingen mellan Stadsgårdsleden och Gamla stan. Bilar får iställetvälja vägen via Folkungagatan, Söderledstunneln, Södermalmstorg till Gamla stan. Alternativt fortsätta till Söder mälarstrand och ta vägen via Torkel Knutssonsgatan upp till Hornsgatan och sedan vidare mot Gamla stan.

Den 24 juni stängs Saltsjörampen av även för gång- och cykeltrafik. Efter avstängningen får man cykla upp via Mälarrampen om man ska mot Gamla Stan.

Höjdbegränsning under Slussen

Sedan 18 juni har vägen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand en höjdbegränsning på 3,4 meter i båda riktningar.

Trappor stängs av vid bussterminalen

Den 11 juni stängdes Saltsjöbanan av och natten efterkom ett arbetsområde att beredaspå Saltsjöbanans perrong.Ett antalspärrar och flera av trapporna upp till gatuplan kommeratt stängas. Det kommer attbli trängre för busspendlare vid in- och utgång, främst vid rusningstrafik. Har du möjlighet att planera din resa, försöka att åka via Slussen vid under tider då det är lågtrafik.

  • Trappan från Saltsjöbanans perrong mot Katarinahissen stängd.
  • Trappan från Saltsjöbanans perrong mot blå gången/busstorget vid Katarinavägen stängd.
  • Gula trappan mot Ryssgården/Södermalmstorg hålls öppen ytterligare några veckor. Den kommer sedan att rivas och ersättas med en ny temporär trappa utanför arbetsområdet. Den nya trappan kan du sedan ta för att komma till Södermalmstorg/Gamla stan.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad