dcsimg

Godkänt plansamråd, men planen för västra Valhallavägen läggs vilande

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten inom området tvingades nämnden konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvaliteti området.

Läs nämndens beslut.

Uppdaterad