dcsimg

Samråd om hyreslägenheter och förskola i Farsta strand

vy från nordöst med Brunskogsbacken i förgrunden. Bild: ÅWL
vy från nordöst med Brunskogsbacken i förgrunden. Bild: ÅWL

Inbjudan till samråd om förslag till ett nytt bostadshus med cirka 40 hyreslägenheter i Farsta strand. Byggnaden ska också inrymma en förskola. Den 21 juni hålls Öppet hus om förslaget. Samråd pågår 13 juni –12 augusti.

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslaget  innebär möjlighet att uppföra ett nytt bostadshus på platsen för en befintlig centrumbyggnad vid Brunskogsbacken i Farsta strand. Den nya byggnaden föreslås i dess ena del vara nio våningar samt en våning i dess andra del. Huset beräknas kunna rymma 35 till 42 hyreslägenheter med varierad storlek. Detaljplanen syftar även till att skapa möjlighet för en ny förskola i husets två nedersta våningar.

Planområde

Planområdet är beläget vid gatan Brunskogsbacken i stadsdelen Farsta strand. Planområdet omfattar cirka 1 500 m2.

Titta på förslaget

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Plan- och Byggtjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 13 juni – 12 augusti 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4, under husets ordinarieöppettider. 

Planförslaget visas även på Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider biblioteket har öppet

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 21 juni klockan 17.00 – 19.00 i Farsta bibliotek, Farstagången 8.

Läs mer om projektet

Uppdaterad