Reflow – Upptäck stadens dolda flöden

Reflow finns på reflow.stockholm.se Bild: Peter Jansson/Creuna

Stockholms stad lanserar reflow.stockholm.se, en ny webbplats som låter dig upptäcka stadens dolda flöden. Reflow visar stadens samspel med både lokala och globala flöden av energi, vatten och material, med exempel från Norra Djurgårdsstaden. Fakta, grafik och små filmer berättar hur staden arbetar med att återanvända resurser och minska energianvändning för att sluta de olika kretsloppen.

Stockholms stad lanserar reflow.stockholm.se, en ny webbplats som låter dig upptäcka stadens dolda flöden.

Reflow visar stadens samspel med både lokala och globala flöden av energi, vatten och material, med exempel från Norra Djurgårdsstaden. Fakta, grafik och små filmer berättar hur staden arbetar med att återanvända resurser och minska energianvändning för att sluta de olika kretsloppen.

Reflow bygger på ett forskningsprojekt där staden och KTH kartlagt stadens flöden. Inom stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden pågår ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt, och flera av dessa bidrar till att fördjupa kunskapen kring kretslopp. Vi hoppas kunna dela med oss av insikter och kunskap från dessa i kommande versioner av Reflow.

reflow.stockholm.se

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden

Uppdaterad