Samråd om Kolkajen

Visionsbild Kolkajen. Bild: Adept & Mandaworks

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att området kring Kolkajen i Hjorthagen utvecklas med ny stadsbebyggelse. Utvecklingen innebär omvandling av tidigare industrimark och utbyggnation i vatten. Planförslaget innehåller cirka 1200-1400 nya bostäder, 2 förskolor och ca 11000 kvm kommersiella ytor samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Planen är att etablera goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten. Läs mer om detaljplan Kolkajen.

Samråd pågår under perioden 12 maj till den 23 juni 2016 och planförslaget visas i Fyrkanten Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget visas även i Hjorthagens bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna här.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 23 juni 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet, Box 83, 14104 20 Stockholm

Alternativt, skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Läs mer om projektet

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden

Uppdaterad