dcsimg

Tack till alla som tyckte till om Maltesholmstorget!

Tack för din hjälp med att berätta hur du vill att torget ska användas och för att du berättat vad du tycker kan förbättras. Dina åsikter är viktiga i arbetet med att utforma det nya torget.

Vi kommer sammanställa alla inkommande synpunkter och återkomma med en sammanställning inom kort. Resultatet kommer användas som ett underlag till det försatta arbetet i projektet.

Läs mer om Hässelby strand centrum

Uppdaterad