Samråd för upphävande av djupreglering

Djupreglering i gällande plan ska upphävas för att möjliggöra byggandet av tunnel för elförbindelse mellan Norra Djurgårdstaden och Hammarby Sjöstad. Samrådstid 21 juni – 21 augusti 2016.

Djupreglering i gällande plan ska upphävas för att möjliggöra byggandet av tunnel för elförbindelse mellan Norra Djurgårdstaden och Hammarby Sjöstad som en del i projektet City Link.

Ta del av förslaget

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Samrådstiden är 21 juni – 21 augusti 2016.

Plan- och Byggtjänsten

Uppdaterad