Samrådstid för Riddaren 23 och 25

Under samrådstiden kan du se planförslaget för Riddaren 23 och 25 och lämna dina synpunkter. Samrådstiden är 15 juni – 31 augusti 2016.

Planförslaget visas på samråd under tiden 15 juni – 31 augusti i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Öppettider: Måndag 9 - 16, tisdag 9 - 18.30, onsdag - torsdag 9 - 16, fredag 10 - 15.

Förslaget visas också på Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 under kontorets öppettider.

Du hittar projekttsidan här.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna.

Bygg- och plantjänsten 

Uppdaterad