Checkpoint bidrar till säkrare byggarbetsplats

En checkpoint, kontrollstation för tunga tranporter, har inrättats längs Gröndalsvägen nära Bryggvägen. Genom att styra trafikflödet till byggarbetsplatsen ska checkpointen bidra till ökad säkerhet, bättre framkomlighet och tryggare arbetsmiljö.

Nu växer de första husen fram på Bryggvägen. Alla sex entreprenörer är på plats och arbetar sida vid sida på en relativt liten yta. Med 90 transporter per vecka till byggområdet såg byggherrarna ett behov av att kontrollera trafikflödet, både för sin egen och för allmänhetens skull. Resultatet blev en checkpoint på Gröndalsvägen ett par hundra meter bort från infarten till Bryggvägen.

- En checkpoint är som en stor parkeringsficka där transportfordon står och väntar på klartecken att få åka in i byggområdet, berättar Malin Edman, projektingenjör på SVEAB Anläggning som är stadens entreprenör.

Här kan också omlastning ske så att inte större fordon än nödvändigt kör in på arbetsområdet. Tiderna för in- och utfart av transporter till byggområdet bokas på förhand. Vid infarten finns sedan en bom med vakt som kontrollerar att trafiken fungerar som den ska.

Checkpointen sköts av företaget Bygglogistik AB på uppdrag av alla byggherrar i projektet. Varje vecka har man möten för att stämma av statistik och att bokningarna av transporter sköts.

Checkpointen sköts av företaget Bygglogistik AB på uppdrag av alla byggherrar i projektet. Varje vecka har man möten för att stämma av statistik och att bokningarna av transporter sköts.

Uppdaterad