Ny skola och större utrymme för Tullhusen – resultat för nytt programbeslut om östra Hagastaden

Visionsbild Hagastaden Norrtull Detaljplan 2. Illustration: Hagastaden.se

Den 13 oktober antogs ett så kallat programbeslut i stadsbyggnadsnämnden för Norrtull och östra Hagastaden, ett område som går mellan kommungränsen till Solna i norr, Wenner-Gren Center i öster och kvarteren söder om Sveavägen.

Den 13 oktober antogs ett så kallat programbeslut i stadsbyggnadsnämnden för Norrtull och östra Hagastaden, ett område som går mellan kommungränsen till Solna i norr, Wenner-Gren Center i öster och kvarteren söder om Sveavägen.

Under samrådsperioden kom det in mer än 1300 remissvar på det förslag som skickats ut, och vid samrådsmötet i november förra året kom drygt 150 personer. Bland annat var det flera instanser som var kritiska till den täta bebyggelsen intill de gamla tullhusen. Det frågades också efter idrottsplats och mer utrymme för kultur och service.

– Det kom in många remissvar på programförslaget. Både positiva synpunkter och farhågor kom fram från remissinstanserna. Några av synpunkterna har vi redan tagit till oss och kommer att förändra i det slutliga förslaget. Vi kan konstatera att önskemålen över vad som ska finnas med i Hagastaden är stora, men ytan är fortfarande begränsad så vi kommer oundvikligen att behöva prioritera, säger Catarina Holdar, planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret. Vi tror att det nya förslaget blir en stor förbättring jämfört med hur området ser ut och fungerar idag.

I det nya förslaget byggs det mindre tätt och tullhusen får på så sätt mer fritt och ett tydligare utrymme i stadsrummet. I programmet finns också planer för en helt ny skola som ska ligga nära Wenner-Gren Center.

Stockholms stad arbetar vidare med att se över förutsättningarna för vilka verksamheter som kan få utrymme i området.

Programmet antogs vid möte i stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober. Det antagna programmet hittar du Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad