Mellan rivning och pension

Flygbild över slussen efter rivningen
Flygbild från januari 2017. Foto/Lennart Johansson

Det har gått drygt 80 år sedan trafiklösningen Slussen invigdes med pompa och ståt. Då kom bilen i centrum, samtidigt som det var viktigt att alla trafikslag skulle få plats. Nu är det dags att ge plats åt nya funktioner och lösningar där man prioriterar kollektivtrafik, gående och cyklister.

Vi har träffat Lars-Olof Dahl, senior advisor och arbetsledare på Delete, underentreprenör till Skanska som fått i uppdrag att riva delar av Slussen. Vi hörde ett rykte om att han har väntat i flera år på att få riva Slussen och blev såklart nyfikna på varför.

Sista rivningen

Lars-Olof har jobbat med rivningar i över 30 år. Han har arbetat över hela världen och ingen rivning skrämmer honom längre. Men en plats har ändå fångat hans intresse. Så pass att han väntat med att gå i pension för att få vara med om rivningen av Slussen.

- Slussens historia är väldigt intressant och den byggs om vart hundrade år. Att vara med och förändra en så central knutpunkt händer bara en gång i livet, säger Lars-Olof

Han erkänner dock att det fanns en oro inför rivningarna. Att de skulle stöta på motstånd eller sabotage, men det har helt uteblivit. Mycket tack vare att väktare bemannar platsen dygnet runt, men även att ombyggnaden är accepterad.

- Stockholmarna har insett att nu förändras Slussen, vilket har varit väldigt skönt. Man behöver inte stå och försvara sig, säger han.

När väl rivningen kom igång flöt allt smidigt, de råkade inte ut för några större överraskningar. Rivningen i sig är inte så byggnadstekniskt svår. Dock är det ingenting som görs i en handvändning - och varje moment måste utföras med stor noggrannhet. Inför varje moment av rivningen görs en arbetsberedning där alla inblandade går igenom processen tillsammans. Det är olika gångar, brodelar, pelare och väggar som på ett säkert sätt ska rivas. Tack vare många noggranna förberedelser visste Lars-Olof vad som väntade i nästa steg av rivningen.

Risker med rivningen

När Slussen rivs uppstår en del risker. För att minimera riskerna genomförs många förebyggande åtgärder. Det man som förbipasserande märker är vit väv och plank som täcker hela arbetsområdet. Dessa finns i första hand för att skydda mot stänk och damm. Men dammet kan inte undvikas helt och för att trygga personal och förbipasserande gjordes miljöinventeringar av miljö- och hälsostörande ämnen. Flera månader innan rivningen ens blev synlig utfördes selektivrivningar och saneringar för att eliminera eventuella farliga ämnen.

En stor del i Lars-Olofs arbete är också att riva så tyst som det går, att damma så lite som möjligt och att se till att alla som passerar kan göra det tryggt. Det damm som uppstår vid rivning sprids lätt och för att minska spridningen görs dammbindning. Det innebär att man hela tiden vattnar där man river. Nu är första etappen av tungrivningarna klara och efter nyår väntar rivning under vatten. Så arbetet för Lars-Olof är inte riktigt över och den efterlängtade pensionen får vänta till nästa år.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad