dcsimg

Gång- och cykelplaner i fokus vid informationsmöte på H2 Health Hub

Bild från informationsmöte för Hagastaden. Bild: Stockholms stad

Torsdagen den 23 november bjöd Stockholms stads projektkontor för Hagastaden in till ett informationsmöte om projektet på H2 Health Hub på Hälsingegatan nära Norra Stationsgatan. Ett fyrtiotal intresserade kom till mötet och flera stannade kvar efteråt för att prata med projektmedarbetarna.

Vid mötet fick besökarna en uppdatering av pågående byggnationen i området och vad som ligger inom närtid. Kvällens tema var gång- och cykelplaner för området.

Från Stockholms stads projektkontor medverkade bland andra projektchef Gunilla Wesström som berättade övergripande om projektet. Byggprojektledare Ulf Jansson presenterade pågående delprojekt inom området tillsammans med ett bildspel.

Med utgångspunkt i framkomlighetsstrategin och underlag för gång- och cykelplaner berättade trafikplanerare Gunilla Brogren om hur stadsdelen kan få ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Gunilla visade bland annat innovativa exempel på underjordiska cykelställ och cykelramper.

På plats fanns även representanter från stadsbyggnadskontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning. Efter presentationen hade besökarna möjligheten att ställa frågor till projektmedarbetarna.

Tack till er som kom och medverkade på informationsmötet! I vår arrangeras ett nytt informationsmöte. Följ oss här på hemsidan eller via facebook.com/Hagastaden/.

PowerPoint Presentation från informationsmötet

Länk till framkomlighetsstrategin

Länk till översiktsplan för Stockholm

I media

Uppdaterad