Nytt forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden invigdes av näringsministern

Nya FoU-projektet Smart Energy City, där 150 familjer i Norra Djurgårdsstaden kan se och styra sin energianvändning i realtid, invigdes igår av näringsminister Mikael Damberg.

Ett världsunikt system har tagits fram som kopplar bostadens apparater till det smarta elnätet. Målet är att bättre förstå samspelet och finna lösningar som gör det möjligt att använda el, vatten och värme på ett smartare sätt i hemmet.

Blir det någon skillnad om hushållen får sin konsumtion visualiserad som koldioxidutsläpp eller som pengar? Tvättmaskin och diskmaskin kan ställas in för att köras när klimatpåverkan eller priset är lägre. Det är också enkelt att fjärrstyra termostater, belysning och laddningen av elbilen. Förutom de 150 grannfamiljerna deltar KTH, Energimyndigheten, ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson, Fortum och de tre byggherrarna Bonava, Heba och Erik Wallin i projektet.

Smart Energy City har sällskap av fler FoU-projekt i detaljplanen Norra 2, den första etappen i Norra Djurgårdsstaden som omfattas av stadsdelens hållbarhetskrav från markanvisning till inflyttningsklara bostäder. Planen består av tre kvarter med 600 bostäder och ligger mellan Bobergs tegelgasklockor i Gasverket och Nationalstadsparken. Fördelningen är 42 % bostadsrätter och 58 % hyresrätter. Alla hus är lågenergihus och i det närmaste självförsörjande på uppvärmning. Ett annat FoU-projekt som gett avtryck i området är C/O City som gäller stadens grönska och ekosystemtjänster.

Läs mer på smartenergycity.se

Uppdaterad