dcsimg

Södra Värtan i nomineras till planpriset

Visionsbild Södra Värtan. Bild: AIX Arkitekter

Södra Värtan planeras i samspel med hamnen och här ska staden växa ner till vattnet och bli en ny entré till Stockholm. 1 600 bostäder och 5- 6 000 arbetsplatser ska byggas. Byggstart planeras till 2019 med första inflyttning år 2021.

Planpriset delas ut vartannat år och 2016 är fem projekt nominerade. Av de fem projekt som har nominerats är fyra nya stadsdelar, större områden med mycket variation, byggherrar av olika storlekar, medborgardialog och ett integrerat plan- och markanvisningsarbete.

Södra Värtan planeras i samspel med hamnen och här ska staden växa ner till vattnet och bli en ny entré till Stockholm. Lokalgatorna blir i det närmaste bilfria och ska till större del kunna användas för aktiviteter och rekreation. Garagen under husen byggs ihop och nås endast från huvudstråken. Bottenvåningar med hög våningshöjd bidrar både till det offentliga rummet och till ökad trygghet. Det blir en blandning av lokaler och bostäder i en mänsklig skala och kontakten mellan vad som är inne och ute är tänkt att skapa en levande och varierande stadsdel. Första detaljplanen med 16 olika byggherrar går ut på remiss och samråd vid årsskiftet och förväntas antas under våren 2018. Byggstart kan då bli 2019 med första inflyttning år 2021. 1 600 bostäder och 5- 6 000 arbetsplatser ska byggas här.

Läs juryns motivering på arkitekt.se

Förslaget från CA fastigheter och Lomar arkitekter visar ett taklandskap med solpaneler, gemensamma takterasser och solpaneler.Förslaget från CA fastigheter och Lomar arkitekter visar ett taklandskap med solpaneler, gemensamma takterasser och solpaneler.

Byggherren Abacus och Fojab arkitekter ger de boende möjlighet att själva påverka fasadens uttryck.Byggherren Abacus och Fojab arkitekter ger de boende möjlighet att själva påverka fasadens uttryck.

Södra Värtan

Uppdaterad