Klarabergsgatan stängs av för all obehörig motortrafik

Från kvällen den 16 januari stängs Klarabergsgatan av för all obehörig motortrafik. Orsaken är den pågående renoveringen av Sergels torg. Efter renoveringen kommer Klarabergsgatan att fortsätta vara avstängd för biltrafik.

Klarabergsgatan stängs av med bommar för all obehörig motorfordonstrafik från klockan 22.00 måndagen den 16 januari 2017. Därmed stängs också utfarten från Klara Östra Kyrkogata mot Klarabergsgatan.

Avstängningen gäller mellan Sergelfontänen och Klara Norra Kyrkogata. Bommar och pollare placeras på Klarabergsgatan vid Sergelfontänen samt vid Klara Norra Kyrkogata.

De här fordonen berörs

Avstängningen gäller all obehörig motorfordonstrafik inklusive bussar. Utryckningsfordon, mopeder klass II och cyklister berörs inte.

Nya lastplatser underlättar leveranser

Klara Östra Kyrkogata blir återvändsgata och utfarten från mot Klarabergsgatan stängs permanent. För att underlätta leveranser till näringsidkare och hyresgäster kommer några nya lastplatser att placeras ut.

Karta över avstängning av Klarabergsgatan

Begränsningar på Klarabergsviadukten

På samma sätt som idag kommer taxi- och busstrafik tillåtas köra i båda riktningarna på Klarabergsviadukten mellan Klara Norra Kyrkogata och Kungsholmen. Övrig motorfordonstrafik tillåts endast köra på Klarabergsviadukten från Klara Norra Kyrkogata i riktning västerut mot Kungsholmen.

Bakgrund till avstängningen

Under våren 2016 stängdes Klarabergsgatan av för biltrafik, utom för trafik från Klara Östra Kyrkogata österut på Klarabergsgatan. Arbetet med att byta tätskikt på Klarabergsgatan fortsätter och gatan stängs därför av helt för all obehörig motorfordonstrafik, även bussar.

Läs mer om renoveringen av Sergels torg

Uppdaterad