Samråd om Södra Värtan

Visionsbild Södra Värtan. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär blandad stadsbebyggelse för cirka 1900 bostäder, 26 förskoleavdelningar, lokaler för kontor och centrumändamål, nya parker och torg, kajpromenad och ett stort utomhusbad utmed vattnet i Lilla Värtan. Byggstart kan tidigast ske 2019 med inflyttning cirka 2021.

Samråd pågår under perioden 20 december 2016–10 februari 2017 och planförslaget visas i Fyrkanten Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Förslaget och alla samrådshandlingar finns även på stadsbyggnadskontorets webbplats www.stockholm.se/detaljplaner.

Öppet hus

Öppet hus kommer att hållas lördag den 28 januari 2017 kl. 12-16 vid entrén till ICA Kvantum Värtan, Malmvägen 13. Vi kommer att finnas på plats för att visa upp och diskutera planerna. Du kan se en modell över området, ta del av samrådshandlingar och ställa frågor.

Fördjupad dialog om allmänna platser

Du kan även delta med synpunkter och kommentarer om allmänna platser i detaljplanen, som det nya utomhusbadet, kajstråken, Värtantorget och Saltparken. Följ länken för att delta i den här delen av samrådet: Fördjupad dialog om allmänna platser i Södra Värtan

Synpunkter på planförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 10 februari 2017 ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Läs mer om Södra Värtan

Uppdaterad