dcsimg

Samråd för Ankaret 28 med flera på Kungsholmen

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Ankaret 28 med flera på Kungsholmen. Planen är att den befintliga vandrarhemsverksamheten i den norra delen av fastigheten fortsätter och att områdets befintliga volym och markanvändning, med bostäder, parkering och affärsverksamhet fortsätter. Samrådstiden är 28 februari – 11 april 2017.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 28 februari – 11 april 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Du kan ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad