Första start-pm godkänd för Bagarmossen och Skarpnäck

Den 23 februari 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden start-pm för Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) kring Bergholmsskolan. Det är den första detaljplanen inom programmet Bagarmossen och Skarpnäck.

Detaljplanen omfattar totalt620 bostäder, varav 90 vårdbostäder, både i form av hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom planeras en grundskola F-9 för 1200 elever med idrottshall, samt två förskolor. Utveckling av delar av Bergholmsparken ingår i arbetet.

Flygbild mot sydost med markerat detaljplaneområde.

Flygbild mot sydost med markerat detaljplaneområde.

Detaljplanen för Bergholmsbacken är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck, som godkändes 2016-10-27. Plansamråd för Bergholmsbacken är planerat till fjärde kvartalet 2017 med granskning tredje kvartalet 2018 och antagande fjärde kvartalet 2018.

Läs mer:

Start-PM Bergholmsbacken

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om programmet

Uppdaterad