Ny tidplan för upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottsanläggning

Tidplanen för upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottsanläggning blir försenad på grund av sprickor och porositet i betonggjutningarna i två av bassängerna. Anläggningen öppnas enligt plan i januari 2018.

Under hösten 2016 när betonggjutningarna skulle slutföras konstaterades sprickbildning och porositet i de två 25-metersbassängerna.

Sprickorna lagas

Arbetet med att laga sprickorna pågår och tidplanen för att färdigställa bassängerna förskjuts cirka 5 månader. Det innebär att anläggningen öppnas i januari 2018 istället för i augusti 2017 som tidigare planerats.

Alla övriga arbeten inom anläggningen fortgår enligt plan.

Bakgrund till upprustningen

Projektet syftar till att, genom omfattande upprustningsåtgärder och tillbyggnad av en ny 25-metersbassäng, förlänga livslängden på det 55-åriga badet med minst 20 år och samtidigt öka attraktionskraften genom den tillbyggda bassängen.
Åkeshov sim- och idrottsanläggning

Uppdaterad