dcsimg

Samråd om bostäder, förskolor och lokaler längs med Kristinehamnsgatan i Farsta

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för områden längs med Kristinehamnsgatan i Farsta. Planförslaget innebär 120 bostäder, lokaler samt två förskolor. Samrådstiden är 28 mars – 20 april 2017. Samrådsmöte 5 april klockan 17-19 på stadsbyggnadskontoret.

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och lokaler för centrumändamål i Stockholmshus vid Sunneplan och en omgestaltning av Sunneplan till gångfartsgata.

Två friliggande förskolor föreslås norr respektive söder om Sunneplanstråket vid Hästhagens bollplan. Förslaget möjliggör också för bostäder i kvarteret Dalarö vid Kilsgatan i Farsta.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och följa planarbetet som skett. 

Bygg- och plantjänsten 

Läs mer om del av kvarteret Väddö

Uppdaterad