dcsimg

Samråd om kontor, bostäder och idrottshallar i Hornsberg.

Hornsbergskvarteren, korsningen Lindhagensgatan-Nordenflychtsvägen Illustration Tengbom arkitekter
Hornsbergskvarteren, korsningen Lindhagensgatan-Nordenflychtsvägen Illustration Tengbom arkitekter

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Hornsbergskvarteren i Kristineberg, nordvästra Kungsholmen. Förslaget innebär cirka 750 nya bostäder, kontor och idrottshallar på en före detta bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Samrådstiden är 4 april till 16 maj 2017. Öppet hus hålls den 3 maj kl 17 – 19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Kristinebergsidrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området.

Planområde

Hornsbergskvarteren ligger i Kristineberg på nordvästra Kungsholmen. Området domineras idag av Hornsberg bussdepå, som ska flytta. Essingeleden passerar på bro över bussdepåns område. Kristinebergs idrottsplats används för föreningsverksamhet inom fotboll ochfriidrott. Det aktuella området har ett mycket centralt läge i Stockholm. Trots detta uppfattas stadsmiljön som relativt torftig och stadslivet som ”lågintensivt”.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 april – 16 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Öppet hus hålls onsdagen den 3 maj klockan 17.00 – 19.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 (Bolindersalen).

Läs mer om Hornsbergskvarteren

Uppdaterad