Slussen: ett gigantiskt pussel som tar tid att lägga

Projekt Slussen är som ett gigantiskt pussel där de olika arbetena är beroende av varandra. Därför tar det tid att bygga nya Slussen.
Arbetstiden för Projekt Slussen är reglerad i miljödomen. Arbeten som genererar luftburet buller får endast utföras mellan klockan 7 och 19. Foto: Lennart Johansson

Många undrar säkert varför byggtiden är så lång och varför det inte jobbas dygnet runt vid Slussen. Miljösamordnare Lina Werneman hjälper till att räta ut några frågetecken kring byggtiden.

– Projekt Slussen är som ett gigantiskt pussel där de olika arbetena är beroende av varandra. Därför tar det tid att bygga nya Slussen. Visst kan jag förstå att byggtiden kan tyckas lång. Det bästa vore förstås om vi kunde stänga av hela ytan under fem år och bygga på, men det fungerar inte på en så komplex plats som Slussen, säger hon.

Gång-, cykel- och motorfordonstrafik måste fungera under hela byggtiden och det påverkar också byggtakten.

– Till exempel när vi gräver ut Katarinavägen så måste det göras i fler etapper där gång- och cykelvägen flyttats från den ena sidan av schaktet till den andra och en ny gång- och cykelbro byggts över schaktet. Den och många andra projekt under byggtiden är provisoriska men avancerade lösningar som också tar mycket tid i anspråk, säger Lina Werneman.

På samma sätt är det med den tillfälliga bussterminal som kommer att uppföras på Stadsgårdskajen.

– Först måste rivningar utföras där den tillfälliga terminalen ska stå, sedan ska den byggas och bussarna flyttas. Efter det kan bron över den gamla terminalen rivas och samtidigt måste nya bron kopplas på så att trafiken kan flyta på mellan Gamla stan och Södermalm.

Något som också har stor påverkan på byggtiden är den reglering av arbetstiden som finns angiven i miljödomen för Projekt Slussen. I domen står att arbeten som genererar luftburet buller endast får utföras mellan klockan 7 och 19.

– Vi skulle självklart vilja jobba på andra tider också men vi måste följa det som står i miljödomen. Om vi vill jobba andra tider måste vi ansöka om det och ha särskilda skäl. Hittills har de särskilda skälen varit antingen att vi ska göra en större trafikomläggning som vi inte vill göra dagtid för att minska störningarna eller att vi ska genomföra riskfyllda arbeten.

Annars är det de boende i området som man inriktar sig på, säger Lina Werneman, så att man inte överskrider de riktvärden för buller som finns i miljödomen.

– Det är förstås viktigt att vi kan minimera störningarna för de som bor här i området. Vi har en mängd bullermätare monterade för att säkra att vi håller oss inom de rätta värdena och monterar kontinuerligt upp nya när det behövs.

Projekt Slussen hålltider hittar du här under snabbfakta.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad