dcsimg

Tre byggnader i Norra Djurgårdsstaden finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2017

Bostadshus i tredje etappen Norra 2. Bild: Note Design Studio

Årets Stockholmsbyggnad är en årlig tävling där stockholmarna röstar fram sin favorit bland byggnader, parker och infrastrukturanläggningar.

I år är tre av tio finalister från Norra Djurgårdsstaden. Tävlingen pågår till den 23 maj och du kan rösta på din favorit här.

Finalisterna från Norra Djurgårdstaden men juryns motivering.

Förskolan Ferdinand

Förskolan Ferdinand ligger mitt emot Gasverket och har plats för 75 barn. Förskolan är byggd i suterrängläge med lekgård på taket i anslutning till en befintlig park. Byggherre är Wallenstam med Vera arkitekter.

Roligt och lekfullt, samtidigt allvarligt och sakligt. Den balanserar varsamt det hårda med det mjuka och det offentliga med det informella. Förskolan tar fint hand om platsen och anknyter till såväl naturen som gatan.

Mer om förskolan

Flerbostadshusen på Grythundsgatan, Husarviksgatan och Jaktgatan

De tre kubiska bostadshusen med 121 hyreslägenheter ligger också dessa mitt emot Gasverket. Husen är punkthus med fyra, tio respektive sex lägenheter per plan.Byggherre är Wallenstam med Vera arkitekter.

De tre husen skapar en ensemble av delvis disparata byggnader, men som i sina volymer bidrar till en helhet i det annars varierade området. En stringent arkitektur med fint utförda detaljer som ger många intryck. Enkelt, konsekvent och med få komponenter.

Läs mer

Flerbostadshus på Husarviksgatan

Längs Husarviken med vy mot nationalstadsparken ligger 30 radhusliknande lägenheter i två huskroppar. I suterrängläge finns enkelsidiga ettor med entrékorridor i bakkanten. På marknivå ligger större enplanslägenheter och överst smalare etagelägenheter med takterrass. Byggherre är Victor Hanson och arkitekt är JoliArk.

Enkla och vackert utförda radhusliknande bostäder med utsikt över Husarviken och nationalstadsparken. Stringent och elegant med få komponenter och samtidigt funktionellt med finess. Skicklig arkitektur med få och väl redovisade material med betongen i centrum.

Läs mer

Bilder på byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden

Förskolan i suterrängläge har en lekgård i anslutning till parken. Bild: Kalle Söderman
Finsnickeri på den stadsmässiga suterrängvåningen. Bild: Lennart Johansson
Bostadshus i etapp Norra 2. Balkongräcken i olika gröna kulörer ska ge en illusorisk naturupplevelse. Bild: Lennart Johansson
Bostadshus i etapp Norra 2. En gemensam hustyp, kompaakta punkthus i 6-8 våningar, har fått olika beklädnad i ett spektrum av färger och associationer till arkitekturstilar. Bild: Lennart Johansson
Bostadshus i etapp Norra 2. Balkongfasader i mörklaserad karosseripanel. Bild: Lennart Johansson
Bostadshus i etapp Norra 2. Den rätvinkliga arkitekturen kröns av sågtak. Bild: Note Design Studio

Uppdaterad